Vrijwillige bonus

€ 25,00

Als je tevreden bent over je jaarrendement dan ben je vrij een bonus te geven (een indicatie is 10% van het meerdere rendement ten opzichte van de AEX index).