In een digitaal intakegesprek verkennen we je wensen voor vermogensopbouw voor de komende jaren. Bij deelname wordt dit in mindering gebracht op je eerste extra rendement dat je behaalt ten opzichte van de AEX.

Jaarbijdrage betalen

€ 200,00

Jaarbijdrage betalen

€ 200,00

Bijdrage in de onderzoekskosten om zo de beste bedrijven te selecteren.

Vrijwillige bonus

€ 25,00

Vrijwillige bonus

€ 25,00

Als je tevreden bent over je jaarrendement dan ben je vrij een bonus te geven (een indicatie is 10% van het meerdere rendement ten opzichte van de AEX index).